POETIC INVASION OF THE CITIES

PIC este un proiect multidisciplinar care va utiliza competențele artistice și resursele strategice aferente artelor stradale pentru a dezvolta căi inovatoare, implicând personal eterogen, capabil să transmită către publicul urban bucuria unor expresii artistice mai culte, sub o formă ușor accesibilă și populară. Muzică simfonică, balet, diverse forme de teatru vor fi reinterpretate și prezentate într-un nou mod publicului din toate clasele sociale, în afara spațiilor destinate în mod normal spectacolelor, aducând artele spectacolului în spații noi, căutând o modalitate insolită de a ajunge la și a forma un nou public prin acțiuni specifice UE. Începând de la spații neutre ale metropolei Bremen (Germania), continuând cu secțiile de pediatrie ale spitalelor din Fermo (Italia) și satele din zona rurală a Sibiului (RO), cel mai ambițios țel al PIC este acela de a descoperi publicul în cele mai neobișnuite și uneori problematice zone ale comunităților implicate. Timp de 3 ani, PIC va acționa în patru linii diferite de acțiune cu obiective specifice.

ACCES: accesul tuturor claselor sociale la spectacole live, accesul la circuite europene pentru artiști din toată Europa, inclusiv Festivalul PIC în orașele partenere și o prezentare de spectacole europene dedicată artelor spectacolului în mediul urban.

DISTRIBUIRE: să dezvolte o rețea permanentă de profesioniști ai evenimentelor urbane de tip happening și de arte stradale, inclusiv să creeze o rețea de artele spectacolului de tip flash-mob având ca membri importante instituții culturale și personal creativ, colaborând la crearea unor flashmob-uri în Europa. TAG: să promoveze o abordare digitală în acest sector, încurajând trăirea experienței spectacolului de către un publicul de toate vârstele, exprimând-o în mod activ prin intermediul rețelelor sociale, implicând platforma Open Street.

FORMARE: să promoveze inovația în producția artistică și în evenimente, inclusiv planuri de formare interdisciplinare abordând cele mai avansate tehnici de implicare a publicului; să promoveze schimbul de tehnici și de limbaje artistice între artiștii din țările partenere, să încurajeze o abordare europeană față de creație, astfel crescând internaționalizarea carierelor.