Biserica Reformată Calvină este situată în apropiere de Catedrala Ortodoxă "Sfânta Treime", pe strada Mitropoliei. Este un lăcaş de cult reformat (calvin), construit în perioada 1784-1786, sub conducerea meșterului Samuel Krempels și a dulgherului Johannes Schneider. Inaugurarea oficială a lăcașului de cult a avut loc la 26 noiembrie 1786.

Biserica Reformată Calvină a fost realizată în stil baroc, fiind un monument sobru, cu o fațadă îngustă pe latura de vest, peste care se înalță un turn-clopotniță. Turnul este zvelt, de formă pătrată, cu ferestre spre toate cele patru puncte cardinale, deasupra cărora se află câte un orologiu. Turnul are un acoperiș în șase ape, de formă piramidală. Portalul de intrare este simplu și are un ancadrament dreptunghiular de piatră cu un panou cu o inscripție și un fronton triunghiular. 

În interior, biserica are formă de sală cu absidă, cu o boltă semicilindrică. Înspre altar este amplasat un amvon cu baldachin decorat cu motive aurite și ghirlande de trandafiri. În partea de vest a bisericii se află o orgă dispusă pe o tribună susținută de doi stâlpi masivi. 
Lângă biserică se află Casa Parohială Reformată. Clădirea are un etaj, iar mijlocul fațadei de la parter este străpuns de un gang care unește Strada Mitropoliei cu strada Xenopol. Casa are o vechime estimată în secolul al XV-lea, dar a fost refăcută în perioada 1784-1786, când a fost cumpărată de comunitatea reformată.