Martin Hochmeister

Martin Hochmeister, n. 1740 – d. 1789, tipograf și librar sas din Sibiu, a învățat meșteșugul tipăririi în tipografia lui Johann Barth din Sibiu. În 1773, a câștigat la loteria imperială 108 florini de aur, cu care a cumpărat, în 1777, tipografia Sárdi. În anul 1782, a deschis prima bibliotecă cu cărți de împrumut din oraș. A fondat, în 1778, prima revistă de teatru, Theatral Wochenblatt. Începând cu 1784, a tipărit ziarul Siebenbürger Zeitung, care a devenit în scurtă vreme cel mai citit ziar de către sașii transilvăneni. În 1787, a apărut Hermannstädter Kriegsbote, iar în 1791, Siebenbürger Bote, gazete editate în spiritul iluminismului. În anul 1787, Martin Hochmeister a solicitat și a obținut cedarea clădirii Turnului Gros pentru a se amenaja acolo un teatru orășenesc, primul teatru de pe teritoriul actual al României și unul dintre puținele din Europa de la acea vreme. Sala teatrului a fost construită într-un an de zile, cheltuielile ridicându-se la 24.000 de florini. În luna iunie a anului 1788, s-a organizat acolo primul spectacol de teatru.


Constantin Chiriac:
,,Fondator al primei biblioteci publice, al primei reviste de teatru și al primelor ziare, reviste și gazete din Sibiu, Martin Hochmeister primește o stea pe Aleea Celebrităților, în semn de respect pentru construcția la 1788 în Sibiu a primului teatru de pe teritoriul actual al României.''

Stea acordată cu sprijinul: Henkel