Spectacole / Festivalul Universităților / Dans
China, o istorie a dansului (Online)
Regia: XIA Weijia, WU Sha
Beijing Dance Academy 
China
Sezonul chinezesc

Regia: XIA Weijia, WU Sha
Cu: Xia Weijia, Wu Sha, Wu Yiming, Sun Yimeng, Zhu Yongqi, Wen Yayi, Yang Chunying, Liu Shenghan, Li Jie, Du Leilei, Wan Yu, Li Aicheng, Wang Dashan, Li Lianshen, Nie Zhenkun, Chai Zeang, Wu Bingrong, Guo Jisen, Wang Weihao, Lin Wujie
Producători: Xia Weijia, Wu Sha, Yan Yan, Yang Xiaohe, Wang Shuai, Zhao Qiao
Co-producători: Hu Huaibei, Pang Dan, Gao Qian, Zheng Lu


Spectacol-expoziție de dans clasic chinezesc „Dansul Chinei”

„Dansul Chinei” este un spectacol expoziție de dans clasic chinezesc ce ilustrează frumusețea eternă a muzicii și a dansului din China de-a lungul anilor. Programul include dansul evantaielor, dansul emoționant al cocorului singuratic, dansul apsarelor specifice culturii Dunhuang, superbul Cântec al armoniei și dansul libertății din Wei, Jin, și Dyn.

În acest spectacol, sunt reproduse dansurile clasice de-a lungul veacurilor, moștenind frumusețea eternă a civilizației chineze.

Durata: 1h 20min (cu o pauză)
Data premierei: 23.03.2023
Titlul original: The Dance of China Exhibition Performance of Chinese Classical Dance-- The Dance of China

Reprezentații și Acces