platforma de arte vizuale (PAV)
Wild instinct
Casandra Vidrighin
ROMÂNIA
Casandra Vidrighin a absolvit Facultatea de Artă Vizuală la Universitatea din Oradea, lucrează și locuiește în Sibiu. În 2020 a făcut parte din expoziția cheie „Sensul Sculpturii”, curator Liviana Dan, la Kunsthalle Bega, Timișoara. Casandra a avut colaborări în domeniul educațional artistic și pentru doi ani a expus în cadrul grupului „Nostru”, o platformă critică locală preocupată de lipsa spațiilor de exprimare artistică din oraș. Casandra creează lucrări de artă pornind de la un proces care include cercetare, observare și analiză, din care rezultă un mod de exprimare cultural autentic, cu accente radicale. Prin legătura intimă pe care o stabilește cu locul în care expune, Casandra capătă o libertate de exprimare capabilă să sondeze dimensiuni emoționale pe care astfel le aduce în sfera vizibilului.


Selecția naturală ne-a programat să fim egoiști, ne-a modelat emoțiile și instinctele, punând deoparte jumătatea dreaptă a creierului nostru pentru stocarea de informații iraționale subconștiente.
La fel ca toate animalele, oamenii au instincte, comportamente cu fir genetic care ne sporesc capacitatea de a face față unor situații de mediu vital. De fapt, unele dintre emoțiile noastre instinctive au devenit impedimente extrem de serioase care amenință acum însăși supraviețuirea speciei noastre. 
Orice încercare de a controla comportamentul uman este obligată să se întâlnească cu rezistență și dezaprobare.
Frica, negarea, loialitatea tribală, lăcomia și dorința noastră de a procreea, au devenit factori de risc pentru existența noastră. Astfel de instincte au funcționat în avantajul nostru cand eram oameni ai peșterii, dar au devenit periculos de rău adaptabile în lumea artificială de astăzi, creată de om. 
Tendința noastră de negare a permis oamenilor preistorici să facă față situațiilor amenințătoare, dar astăzi folosim negarea pentru a evita confruntarea cu realitatea.
Lăcomia este un instinct uman natural - toți suntem egoiști și lacomi la inimă și din motive evolutive sănătoase. Oamenii au inventat banii, și-au instituționalizat lăcomia scăpată de sub control. Ce sens are să ai mai mult de cât poți folosi de fapt?
Loialitatea tribală și răzbunarea au avut sens atunci când am trăit în triburi mici, dar ambele instincte amenință acum însăși existența noastră.
 

Instalație video in-situ și ilustrate  în Spațiul Grădinii Zoologice

Locație exactă: Grădina Zoologică Sibiu
Reprezentații și Acces