ALPHA BANK ESTE PARTENER AL BURSEI DE SPECTACOLE
        ȘI AL PROGRAMULUI DE VOLUNTARIAT

departamente

Afișaj

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

Verificarea situației afișelor per eveniment/spectacol, realizate de FITS, rulare afișe FITS, organizarea afișelor primite, pe cutii, în funcție de spațiul de joc, pregătirea afișajului pentru cilindri în oraș, organizarea peronului TNRS cu afișe, pe mai multe zile. Verifică afișele care trebuie expuse, zilnic, conform program FITS. Distribuie afișelor la partenerii FITS cu o zi înainte de spectacol (și la locații dacă spațiul permite).

Printarea programelor zilnice și distribuirea acestora la Biroul de Informații, Centrul de Informare Turistică (CIT), Centrul Cultural Habitus, etc.;

* Voluntarii de la afișaj trebuie să cunoască la perfecție programul FITS și să verifice zilnic eventualele schimbări vorbind cu Info Desk. 
**Voluntarul companiei se va asigura în dimineața evenimentului că există afiș expus la intrarea în locație.

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul trebuie să fie comunicativ, implicat în echipă, energic, rezistent la stres și la situațiile imprevizibile și urgente, organizat, receptiv, promt, punctual, sa cunoască limba engleză, de preferat.


Bursa de spectacole

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

Responsabil delegaţi internaţionali şi naţionali;
- Asistent responsabil pentru evenimentele din Bursă (exemplu: Conversaţii Culturale, Festivaluri în secolul 21, Meetings and Classes with Great Choreographers, etc.);
- Asistent tehnic/ operare PPT sau video pentru proiecţii video;
- Responsabil infopoint (responsabilul de infopoint lucrează în schimburi şi trebuie să cunoască foarte bine sălile în care se desfăşoară evenimentele, programul Bursei, să verifice şi să schimbe afişele evenimentelor Bursei în hotelul Ibis, să fie prompt, amabil);
- Redactare texte, rezumatul conferinţelor, evenimentelor Bursei.

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Experienţa în festival şi cunoaşterea unei limbi străine reprezintă un avantaj important. La fel şi posibilitatea de a continua pe această activitate pe o perioada mai lungă de timp, minimum 3 ani. Voluntarul trebuie să aibă tact, solicitudine, minte deschisă, receptiv la comenzi, descurcăreţ, uşurinţă în comunicare, spirit de observaţie dezvoltat, respectul faţă de cei cu care interrelaţionează, răbdare, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces sau procedee de lucru şi ale angajaţilor Teatrului Naţional Radu Stanca şi ale reprezentaţilor FITS.

Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii. Punctualitatea, calitatea implicării și respectarea termenelor limită sunt esențiale.


Celula de criză

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

- Cunoașterea programului și spațiilor de joc FITS;
- Ghidaj;
- Efectuare diverse comisioane pentru staff-ul festivalului și participanți. 

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul trebuie să fie comunicativ, implicat în echipă, energic, rezistent la stres și la situațiile imprevizibile și urgențe, organizat, receptiv, prompt, punctual, să cunoască limba engleză.


Companii

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

- Întâlnire cu coordonator FITS care a fost în contact cu compania, verificare spațiul de joc, întâlniri cu responsabilii și cu coordonator tehnic;
- Preluare companie la sosirea în Sibiu și asistență cazare;
- Verificare program repetiții tehnice, reprezentație, detalii administrative și legale în relația cu staff-ul festivalului;
- Interpretariat, traduceri scrise, operare supratitrări, însoțire întâlniri, evenimente în cadrul FITS;
- Ghidaj; 
- Voluntarul se va asigura în dimineața evenimentului că există afiș expus la intrarea în locație;


Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul trebuie să aibă tact, solicitudine, respect faţă de cei cu care interrelaţionează, răbdare, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces sau procedeelor de lucru ale angajaţilor Teatrului Naţional Radu Stanca din Sibiu şi ale reprezentaţilor FITS.

Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii.


Comunicare și PR – Biroul de presă

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

- Asistența coordonatorului în realizarea și pregătirea materialelor pentru conferințele de presă zilnice;
- Pregătirea spațiului destinat conferințelor de presă (Centrul Cultural Habitus - Piața Mică, nr. 4), verificarea echipamentelor, materialelor necesare bunei desfășurări a conferințelor; Corecturi, baze de date, redactare documente;
- Preluare jurnaliști, însoțire la interviuri, acreditarea acestora etc. 

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Experienţa în festival reprezintă un avantaj important. Voluntarul trebuie să aibă tact, solicitudine, minte deschisă, receptiv la comenzi, descurcăreţ, uşurinţă în comunicare, spirit de observaţie dezvoltat, respectul faţă de cei cu care interrelaţionează, răbdare, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces sau procedee de lucru şi ale angajaţilor Teatrului Naţional Radu Stanca şi ale reprezentaţilor FITS. Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii. Punctualitatea, calitatea implicării și respectarea termenelor limită sunt esențiale.


Comunicare și PR

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

- Realizarea de interviuri cu artiștii, organizatorii, interviuri pe stradă, cu publicul;
- Contact și monitorizare rețele sociale, social media;
- Înmânarea de diplome;
- Realizare focus-grupuri și sarcini trasate de coordonatorul departamentului. 

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul acestui departament trebuie să dețină abilități de comunicare, să fie familiar cu lucrul în echipa, să aibă atenție distributivă, să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională, rezistență la stres și să fie politicos. Voluntarul trebuie să dispună de timp, solicitudine, minte deschisă, să fie receptiv la comenzi, descurcăreţ, să aibă spirit de observaţie dezvoltat, respectul faţă de cei cu care interrelaţionează, răbdare, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces sau procedee de lucru din partea angajaţilor Teatrului Naţional Radu Stanca şi ale reprezentaţilor FITS.

Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii.


Info Desk

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

- Atribuții legate de informarea invitațiilor sosiți la birou (despre festival, program, hărți, locații, ecusoane, acces la spectacole etc.); voluntarii vor avea la dispoziție materiale informative. Sediul departamentului este în Teatrul Național ”Radu Stanca”;
- Asistență acordată coordonatorului biroului în realizarea ecusoanelor pentru invitați; Verificarea zilnică și anunțarea schimbărilor din program prin signalectică specială; Informarea participanților privind mijloacele de transport pentru spații de joc îndepărtate (Cisnădioara, Hala Faust, BRD Scena9, etc);
- Ghidaj pentru invitați neînsoțiti (după caz);
- Sortarea revistei Aplauze pe spații de joc pentru distribuție, în funcție de indicațiile coordonatorului;
- Realizarea de comisioane, alte activități solicitate de coordonatorul biroului. 

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul trebuie să deţină abilități de comunicare, să cunoască o limbă străină de circulaţie internaţională, să fie obişnuit cu lucrul în echipă, să aibă atenție distributivă, rezistență la stres și să fie foarte politicoş.

Voluntarul trebuie să dispună de timp, solicitudine, minte deschisă, să fie receptiv la sarcini, descurcăreţ, să aibă spirit de observaţie dezvoltat, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces sau procedurilor de lucru ale angajaţilor Teatrului Naţional Radu Stanca şi ale reprezentaţilor FITS.

Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii.


Protocol

Responsabilităţile voluntarului în cadrul departamentului Protocol - Flori: 

Înmânarea florilor/ distincțiilor FITS la spectacolele indoor/evenimente în cazul departamentului Flori. Ținuta va fi elegantă, cu bun gust.

Responsabilităţile voluntarului în cadrul departamentului Protocol - Produse:

Asigurarea, după caz, a spațiilor de joc unde se impune prezența echipei de la protocol (sticle/ bidoane cu apă, eventual ceai, cafea, posibil și alt tip de protocol gen prăjiturele și sărățele). 

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament Protocol Produse:

Să fie rezistent la efort prelungit, să poată ridica şi transporta bidoane de apă de 20 de litre, să răspundă la telefon sau să trimită sms atunci când nu poate comunica prin voce, să fie punctual, să predea protocol șef spațiu de joc.


Programul de Voluntariat - asistență

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

Asistență în coordonarea diferitelor echipe de voluntari, a etapelor zilnice în derularea PV. 

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament

Voluntarul trebuie să fie comunicativ, implicat în lucrul în echipă, energic, resistent la stres și situații imprevizibile, organizat, receptiv, promt, minimum de cunoștințe de operare PC și de limba engleză necesare.


Responsabil spațiu de joc - asistență

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

Responsabilul răspunde de un anumit spațiu de joc din cadrul festivalului, verifică programului de repetiții stabilit cu trupele invitate, pregătește spațiul de joc pentru spectacol conform fișei tehnice, în colaborare cu directorul ethnic și coordonatorul companiei din echipa FITS. Este prezent la locație pe toată durata festivalului; de regulă, voluntarul este selectat din rândul voluntarilor FITS cu experiență. 

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul trebuie să fie comunicativ, implicat în echipă, energic, rezistent la stres și la situații imprevizibile și urgente, organizat, receptiv, promt, punctual, să cunoască limba engleză, să fie calm și alert.


Secretariat

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

Realizare copii xerox, sarcini administrative, preluare apeluri telefonice, protocol. 

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul trebuie să dispună de timp, solicitudine, minte deschisă, să fie receptiv la comenzi, descurcăreţ, uşurinţă în comunicare, spirit de observaţie dezvoltat, respect faţă de cei cu care interrelaţionează, răbdare, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces şi indicaţiile angajaţilor Teatrului Naţional Radu Stanca şi ale reprezentaţilor FITS. Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii.


Sponsori

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

- Distribuire materiale promoționale (roll-up-uri, flyere, spidere, etc) trimise de sponsorii și partenerii FITS pe spații de joc, domeniul public, conform indicații coordonator departament. 
- Monitorizează vizibilitate material sponsori conform indicații coordonator departament. 
- Realizează fotografii martor pentru decont imagine și predă fotografiile în fiecare zi coordonatororului departament. 

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul trebuie să răspundă solicitărilor coordonatorului de department în timpul cel mai scurt, să dea dovadă de seriozitate în îndeplinirea sarcinilor, să dispună de timp, solicitudine, minte deschisă, să fie receptiv la comenzi, descurcăreţ, uşurinţă în comunicare, spirit de observaţie dezvoltat, respect faţă de cei cu care interrelaţionează, răbdare, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces şi indicaţiile angajaţilor Teatrului Naţional Radu Stanca şi ale reprezentaţilor FITS. Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii.


Tehnic

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

- Montare spectacole, mutare garduri, încărcat-descărcat decor, recuzită;
- Asigură perimetrul înainte și după spectacol;
- Ajutor la backstage, montaj la scenă Piața Mare și Piața Mică;
- Manevre în spectacol, participare paradă, asistență și implicare în spectacol, după caz.

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

- Vârsta minimă 18 ani, să vorbească cursiv limba engleză, să fie receptiv şi disponibil la muncă fizică (să asiste echipa tehnică în caz de nevoie).
- Voluntarul trebuie să dispună de timp, solicitudine, minte deschisă, receptivă la comenzi, descurcăreţ, uşurinţă în comunicare, spirit de observaţie dezvoltat, respectul faţă de cei cu care interrelaţionează, răbdare, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces sau procedee de lucru conform instructaje oferite de angajaţii Teatrului Naţional Radu Stanca şi reprezentaţii FITS.
- Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii.


Ticketing și Ushering

Responsabilităţile voluntarului în cadrul departamentului Ticketing:

Verificarea biletelor/invitațiilor, organizarea accesului audienței, în cazul întârzierilor sau a spectacolelor vândute integral, verificarea disponibilității locurilor în timp real, la fiecare spectacol, asistență în cadrul Agenției Teatrale.

Responsabilităţile voluntarului în cadrul departamentului Ushering:

- Plasarea spectatorilor la locurile din sală, asigurarea fluxului publicului;
- Să asigure liniştea şi ordinea în sală pe durata spectacolelor. 
- Voluntarul Ushering nu va ocupa loc în sala de spectacol ci se va îngriji să nu se facă fotografii cu bliț în timpul reprezentației, să faciliteze ieșirea publicului nerăbdător, fără a compromite calitatea spectacolului (zgomot minim și dirijarea publicului să cortina de acces ieșire din spațiu fără ca să intre prea multă lumină).

*FITS este un festival internațional extrem de dinamic; de cele mai multe ori, munca de la plasare necesită foarte mult calm și o atitudine pozitivă față de public, indiferent de situație, lucru de altfel valabil pentru toate departamentele. 

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul departamentului trebuie să deţina abilități de comunicare foarte bune, să cunoască o limbă străină de circulaţie internaţională, să fie obişnuit cu lucrul în echipa, să aibă atenție distributivă, rezistență la stres și să fie foarte politicos. Voluntarul trebuie să dispună de timp, solicitudine, minte deschisă, să fie receptiv la sarcini, descurcăreţ, să aibă spirit de observaţie dezvoltat, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces sau procedurilor de lucru ale angajaţilor Teatrului Naţional Radu Stanca şi ale reprezentaţilor FITS.

Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii.


Video

Responsabilităţile voluntarului în cadrul departamentului:

- Discilpină și simț de răspundere în manevrarea și operarea aparaturii primite.
- Atenție în conservarea materialelor filmate pentru a nu pierde informația înregistrată.

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul trebuie să aibă atenție distributivă, rezistență la program prelungit, rezistență fizică și la stres, sa cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională și cel mai important să aibă interes și pasiune pentru filme, editare video, jurnalistică și presă. Constituie avantaje cunoaşterea tehnicilor de joc (actorie), mişcare, a tehnicilor de respirație și a unei dicții bune. Voluntarul trebuie să dispună de timp, solicitudine, minte deschisă, receptivitate la comenzi, descurcăreţ, să aibă uşurinţă în comunicare, spirit de observaţie dezvoltat, respectul faţă de cei cu care interrelaţionează, răbdare, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces sau procedee de lucru conform instructaje oferite de angajaţii Teatrului Naţional Radu Stanca şi reprezentaţii FITS.

Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii.


VIP

Responsabilităţile voluntarului în cadrul acestui departament:

Preluare VIP conform indicații coordonator FITS; însoțire la evenimente, conferințe, interpretariat; asistență chestiuni administrative în relația cu staff-ul FITS (contracte, parteneriate, ecuson, transfer retur etc.). 

Abilități necesare:

Cunoaștere limbii engleze, abilități de comunicare, disponibilitate la program prelungit și flexibilitate, seriozitate.

Aptitudini generale voluntar în cadrul acestui departament:

Voluntarul trebuie să aibă tact, solicitudine, respect faţă de cei cu care interrelaţionează, răbdare, să răspundă calculat şi pozitiv la situaţiile de criză, să acorde atenţie sporită tuturor indicaţiilor de acces sau procedeelor de lucru ale angajaţilor Teatrului Naţional Radu Stanca şi ale reprezentaţilor FITS.

Formulele de politeţe, atitudinea pozitivă şi o ţinută simplă, plăcut cromatic şi curată sunt obligatorii.

Activitățile ce le vor fi desemnate voluntarilor acestui departament:

- Preluare VIP-uri FITS de la aeroport Sibiu la sosire și însoțire la aeroport Sibiu la plecare; Însoțire VIP la hotel (disponibilitate pentru preluare zbor ora 00:40 noaptea);
- Întâmpinare VIP la recepția hotelului, dacă acesta sosește cu mașină de transfer de la București sau din alt oraș;
- Înmânare plasă VIP cu materiale promoționale FITS și bilete la spectacolele solicitate în avans;
- Ghidare VIP-uri către spațiile de joc;
- Disponibilitatea la alte solicitări venite din partea oaspeților (întâlniri, rezervări restaurant, diverse informații).